Projekt „Historické věže Kladského pomezí“, je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Kladská Bystřice - Městská Turistická Trasa

time.png

1 den

square.png

5 h

road.png

1 km

Turistická trasa začíná u Rytířské brány a vede přes Mały Rynek, ul. Okrzei na náměstí Plac Wolności, okolo kterého, s výjimkou dvou soudobých budov, jsou všechny budovy historické činžovní domy převážně z 18. století. Z náměstí Plan Wolności vede trasa k Vodní bráně, v ul. Podmiejska, pak ul. Przyjaciół, podél hradby, vede na náměstí M. Curie-Skłodowské, kde je kostel Archanděla Michaela s farními budovami.

K tomuto úžasnému kostelu se můžete dostat také ulicí Kościelna. Trasa pokračuje podél hradby ul. Wojska Polskiego a ul. Międzyleśna, aby pak dosáhla výchozího bodu, tj. Rytířské brány a Filumenistického muzea. Trasa má odbočku vedoucí dále do historických památek mimo městské hradby, tj. bývalé nemocnice pro chudé s kostelem sv. J. Nepomucena a sochy sv. J. Nepomucena na náměstí Plan Szpitalny u mostu. Dále se trasa mění na pěší stezku, podél ul. Kolejowa, která vede do rekreačního areálu na druhé straně Kladské Nisy. Když půjdete po značené turistické stezce, dostanete se ke kapli sv. Floriána, bodům s výhledem na město a koupališti, založenému zde v 19.st.  Objekty na trase jsou značeny tabulemi, které obsahují krátké popisy památek ve čtyřech jazykových verzích (polsky, česky, anglicky, německy).

Doplněním Městské Turistické Trasy (pol. Miejska Trasa Turystyczna) jsou složky a mapa s trasou prohlídky dostupné v Turistickém informačním centru na náměstí Mały Rynek 2/1 v Kladské Bystřici a na straně www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl