Projekt „Historické věže Kladského pomezí“, je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Kladská bašta - Kladská Bystřice

ul. S. Okrzei, vyhlídkový bod.

Je z poč. 15. st., prvek městského opevnění, přilehlá ke stržené v roce 1843 Kladské bráně – hlavnímu vjezdu do města. Kamenná s jehlanovou střechou z roku 1568 a střílnami v horní části. Před zasypáním příkopu obě části Kłodzké ulice spojoval dřevěný most, který byl rozmontován v roce 1855. Úplná revitalizace Kladské bašty byla provedena v letech 2016-2017.

Kontakt: tel. +48 74 811-76-76 (turistická informace), +48 726-740-313 (obsluha bašt)

Provozní doba:
V.– IX.: pondělí - sobota 10:00 - 16:45
X.– IV.: pondělí - sobota 10:00 - 15:45

Baszta-Klodzka.jpeg