Projekt „Historické věže Kladského pomezí“, je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Neratov

Neratov je malá vesnice ležící na polsko-české pohraničí v Sudetech. I pod původním německým názvem se Bärnwald stal známým poutním místem se sochou Panny Marie a pramenem, kterému byla připsána nádherná moc. O století později zde vznikl barokní kostel, vesnice se vyvíjela a měla dokonce vlastní školu.

V květnu 1945, po zásahu obrněných střel Rudé armády, vypukl v kostele požár, který zničil střechu. Němečtí obyvatelé, kteří se snažili kostel obnovit, byli vysídleni. Neratov byl opuštěný, pole byla zalesněná, kostel se rozpadal a měl být zbourán, ale na demolici nestačily finanční prostředky.

Revoluce v roce 1989 přinesla naději na záchranu. Do Neratova přišli lidé, kteří se rozhodli obnovit kostel a celou vesnici. Vynesli sutiny z kostela a začali rekonstruovat domy. Několik mladých rodin se přestěhovalo do Neratova a jako pěstounské rodiny přijaly opuštěné děti. V roce 1992 vzniklo sdružení Neratov (pol. Stowarzyszenie Neratov), které ve spolupráci s místní farností obnovuje kostel, rozvíjí venkovský život, pomáhá lidem se zdravotním postižením a podporuje pěstounské rodiny. Sdružení také zřídilo speciální školu pro postižené děti.

ne (101).jpeg

Během více než dvaceti let činnosti se sdružení podařilo zachránit kostel a pokrýt ho unikátní skleněnou střechou, vznikly asistenční bydlení a chráněné dílny pro zdravotně postižené; byly otevřeny obchod, restaurace a penzion a do Neratova přišli noví obyvatelé. Po celý rok se v Neratově konají kulturní, charitativní a duchovní akce, včetně koncertů, jarmarků, festivalů postižených herců, poutí a mnoha dalších.

_DSC4892.jpeg

Co nabízí Neratov svým hostům? Především skvělou atmosféru a unikátní kostel, přístupný kdykoliv během dne. Místní sdružení nabízí ubytování v nově zrekonstruovaném penzionu a stravování v jídelně nebo hospodě. V obchodě si můžete koupit nejen potraviny, ale také suvenýry a zeleninu a ovoce z místní zahrady. V kostele jsou možné domluvit svatbu nebo křest.

neratov2134.jpeg

V případě delšího pobytu budou lidé se zdravotním postižením, kteří pracují ve sdružení, ochotni umýt auto, vyprat prádlo, zajistí také sekání trávy a úklid. Dospělí a děti mohou ozdobit hrneček nebo vytvořit koš v sousedních řemeslných dílnách Kopeczek v Bartoszowicích. Nachází se tam i obchod, kde si můžete koupit předměty vyrobené v dílně.