Projekt „Historické věže Kladského pomezí“, je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Orlické Záhoří

Orlické Záhoří naleznete ve střední části Orlických hor při polské hranici. Malebná vesnička je rájem pro každého milovníka přírody, ideální místo pro aktivní dovolenou, pro rodiny s dětmi, nadšené sportovce, ale i pro všechny milovníky pohodové rekreace. V jejím okolí se nachází velké
množství turistických, naučných a cyklistických tras, v zimě pravidelně upravované lyžařské běžecké trasy a také celá řada historických, přírodních a kulturních památek.

Neváhejte si prohlédnout zdejší přírodní rezervace a lidovou architekturu v podobě mnoha roubených stavení rozsetých po okolních stráních. Příznivci prvorepublikového vojenského opevnění zajásají nad prohlídkou zdejší linie lehkého opevnění, bunkrů a dělostřeleckých tvrzí.

Nezapomenutelné jsou také výhledy z vrcholových partií Orlických hor.

webová stránka: www.orlickezahori.eu
Mobilní průvodce na m.orlickezahori.eu