Projekt „Historické věže Kladského pomezí“, je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Kostel sv. Jana Křtitele - Orlické Záhoří

Pozdně barokní kostel z let 1754-1763, kterému předcházel kostel dřevěný, uváděný už v roce 1612. Kostel je jednolodní, obdélníkový se zaoblenými rohy. Hranolová věž  přiléhá k pravoúhlému presbytáři.

Lze zde spatřit fresky z 2. poloviny 19. století. Zařízení kostela je barokně-klasicistní, pocházející z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha je zajímavým dokladem uctívání českých národních světců v poněmčeném pohraničí.

Můžeme zde vidět i malý obraz Madony s Ježíškem. V lodi jsou dva pseudorománské oltáře. Nově je přístupná i vyhlídková věž kostela s expozicí v půdním prostoru a hlavní lodi kostela, otevřeno dle provozu informačního centra.

www.orlickezahori.eu