Projekt „Historické věže Kladského pomezí“, je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Neratov

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn v letech 1723 – 1733. V průběhu 18. století se stal vyhledávaným poutním místem, a to díky milostné sošce Panny Marie a prameni, který vyvěrá u kostela.

Na hlavní pouť konanou vždy 15. srpna sem údajně přicházelo až čtyři tisíce poutníků. Po 2. světové válce kostel vyhořel po zásahu střelou vojáka Rudé armády. Požár a odsun původních německých obyvatel způsobil, že kostel začal chátrat.

V roce 1989 Neratov objevil farář Josef Suchár. S pomocí známých, chatařů a dobrovolníků se pustili do vyklízení a následné opravy kostela. Přelomový rok pro kostel byl rok 2007, kdy se dočkal svého zastřešení.

Právě částečně prosklená střecha z něj dělá unikát, který táhne nejen poutníky, ale i turisty. V roce 2018 se díky projektu Historické věže Kladského pomezí podařilo opravit průčelí kostela.

Záměrem bylo vrátit mu takovou podobu, jakou mělo v době svého vzniku. Dosavadní věžní špičky nahradily barokní báně a do jedné z věží se vrátily i zvony. Do věží byla dosazena točitá schodiště, díky čemuž vznikla prohlídková trasa.

Ta při výstupu věží seznamuje návštěvníky s historií kostela. Obě věže jsou uvnitř spojeny lávkou, která nabízí nádherný pohled na interiér kostela. Při sestupu druhou věží pak návštěvníky provází příběh o obnově a novodobé historii kostela.

Neratov je dnes opět místem, kde to žije. Sídlí zde Sdružení Neratov, které se spolu s Římskokatolickou farností Neratov na obnově kostela podílí. Více informací o sdružení a Neratovu najdete na www.neratov.cz.