Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego

Skorzystaj z planera i zwiedzaj Pogranicze Kłodzkie