Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Skontaktuj się z nami

Centrum Informacji Turystycznej

Plac Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

kontakt e-mail:

turystyka@bystrzycaklodzka.pl
it@bystrzycaklodzka.pl

kontakt telefoniczny:

(+48) 74 811 76 76
(+48) 74 811 76 77

Strona Bystrzycy Kłodzkiej