Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Puzzle dla dorosłych

Kliknij obrazek, aby uruchomić grę

gra-puzzle-dla-doroslych.jpeg