Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Kolorowanki dla dzieci

Kliknij obrazek, aby uruchomić grę

gra-kolorowanki.jpeg

3