Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Atrakcje turystyczne

 
Mury.jpeg

XIV - wieczne mury obronne, ul. Wojska Polskiego, ul. Międzyleśna, Bystrzyca Kłodzka

Zachowane niemal w całości, z trzema wieżami, otaczają malowniczo stare miasto. Kamienne o grubości 1 m, pierwotnie z blankami z kilkoma furtami, obecnie znacznie obniżone, częściowo włączone w powstające przy nich domy. Za ich wzniesienie krój J. Luksemburczyk przyznał miastu w 1319 r. pełną samodzielność prawną, co postawiło Bystrzycę w rzędzie miast królewskich. W latach 2011-2016 mury zostały odrestaurowane i otrzymały iluminacje nocne.

 
Bazta rycerska.jpeg

Baszta Rycerska, ul. Rycerska, Bystrzyca Kłodzka

Z pocz. XIV w. zwana także Rzeźniczą, kamienna, z otworami strzelniczymi, hełmem ceglanym (od 1608 r.) w formie ostrosłupa. W roku 1843 przerobiona na dzwonnicę zbudowanego obok zboru ewangelickiego ze szkołą, w którym mieści się od roku 1964 Muzeum Filumenistyczne.
Kapitalny remont Baszty Rycerskiej został przeprowadzony w latach 2012-2013.
Kontakt: tel. 74 811 76 76 (Informacja Turystyczna), 74 811 76 77 (obsługa baszt)
Czynna:
V – IX: poniedziałek – sobota 10:00-16:45
X – IV: poniedziałek – sobota 10:00-15:45

 
Baszta Kłodzka.jpeg

Baszta Kłodzka, ul. S. Okrzei, punkt widokowy, Bystrzyca Kłodzka

Z pocz. XIV w., element miejskiej fortyfikacji, przylegała do rozebranej w 1843 r. Bramy Kłodzkiej - głównego wjazdu do miasta. Kamienna z ostrosłupowym hełmem z 1568 r. z otworami strzelniczymi w górnej części. Przed zasypaniem fosy obie części  ul. Kłodzkiej łączył drewniany most rozebrany w 1855 r. Gruntowna rewitalizacja Baszty Kłodzkiej została przeprowadzona w latach 2016-2017.
Kontakt: tel. 74 811 76 76 (Informacja Turystyczna), 74 811 76 77 (obsługa baszt)
Czynna:
V – IX: poniedziałek – sobota 10:00-16:45
X – IV: poniedziałek – sobota 10:00-15:45

 
BramaWodna.jpeg

Brama Wodna, ul. Podmiejska, punkt widokowy, Bystrzyca Kłodzka

Z pocz. XIV w. kamienna, wzmocniona ze względów strategicznych, nadbudowana wieżą z krenelażem i ostrosłupowym hełmem ceglanym z 1508 r. Przelot bramy zamykała od zewnątrz żelazna, spuszczana na łańcuchach krata. W pomieszczeniach wieży pobierano opłatę za wjazd do miasta. Gruntowna rewitalizacja Bramy Wodnej została przeprowadzona w latach 2012-2013. Dodatkową atrakcją w Bramie Wodnej są: makieta historyczna miasta, lunety widokowe oraz gablota wystawiennicza wyposażona w dokumenty historyczne miasta.
Kontakt: tel. 74 811 76 76 (Informacja Turystyczna), 74 811 76 77 (obsługa baszt)
Czynna:
V – IX: poniedziałek – sobota 10:00-16:45
X – IV: poniedziałek – sobota 10:00-15:45

 
MF.jpeg

Muzeum Filumenistyczne, Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka

Muzeum powstało w 1964 r. i mieści się w dawnym kościele ewangelickim i byłej szkole parafialnej. Budowle pochodzą z lat 1821-1822, a po tragicznym pożarze miasta w 1823 roku zostały przebudowane. Muzeum posiada bogate zbiory różnych przedmiotów do niecenia ognia, opakowań i etykiet zapałczanych z różnych części świata oraz dział regionalny poświęcony historii miasta i okolic..
Kontakt: tel. 74-811-06-37
www.muzeum-filumenistyczne.pl

 
1izba.jpeg

Izba pamięci rolnictwa gmin masywu Śnieżnika, ul.Kolejowa 5, Bystrzyca Kłodzka

Muzeum powstało w 1964 r. i mieści się w dawnym kościele ewangelickim i byłej szkole parafialnej. Budowle pochodzą z lat 1821-1822, a po tragicznym pożarze miasta w 1823 roku zostały przebudowane. Muzeum posiada bogate zbiory różnych przedmiotów do niecenia ognia, opakowań i etykiet zapałczanych z różnych części świata oraz dział regionalny poświęcony historii miasta i okolic.

Wśród zebranych przedmiotów znajdują się min.:

  • wóz drabiniasty, który był wykorzystany w 3 filmach: „Pierwszy Dzień Wolności”, „Sami Swoi”, „Boża Podszewka”,
  • garnki pochodzące z zamku Szczerba (XVIII w.),
  • maszyny rolnicze i przedmioty gospodarstwa domowego z XVIII i XIX wieku,
  • 110 chomont na konie,
  • 80 podków, które liczą sobie po 70 lat,
  • sprzęt RTV z lat 50.

Kontakt: tel. 74-811-25-27
Czynne:
I - XII: codziennie 10:00-17:00

 
Kościół_śwFloriana.jpeg

Góra parkowa i kaplica św. Floriana, Bystrzyca Kłodzka

Góra Parkowa dawniej zwana Chmielową, usytuowana jest nad miastem, w najwyższym punkcie osiąga wysokość 387 m n.p.m., a jej obszar obejmuje ok. 10,52 h. Góra Parkowa to rozległe założenia rekreacyjno-parkowe z początków XIX wieku. Teren skupia w sobie resztki zabytkowej architektury parkowej i sakralnej, w skład której wchodzą barokowa kaplica pw. św. Floriana (1725-1727 r.), późnobarokowa murowana kapliczka Habla (ok. 1800 r.) oraz kapliczka z figurką Matki Bożej z Lourdes. Na terenie parku znajdują się tarasy i punkty widokowe: na zachód widok na Góry Bystrzyckie i Orlickie, na wschód na masyw Śnieżnika i pasmo Krowiarek.

Przez teren góry przebiega część żółtego pieszego szlaku turystycznego: Bystrzyca Kłodzka – Marianówka – Międzygórze – Szeroka Kopa oraz część odcinka szlaku św. Jakuba. Dojście: od stacji PKP – ul. Międzyleśną (główny węzeł szlaków), znaki żółte do wiaduktu kolejowego na Nysie Kłodzkiej, następnie przez kładkę nad rzeką, na lewo do kaplicy św. Floriana lub schodami kamiennymi do góry.

 
Bystrzyca Kłodzka – Kościół pw. św. Michała Archanioła.jpeg

Kościół pw. św. Michała Archanioła, Plac M. Skłodowskiej-Curie, Bystrzyca Kłodzka

Kościół pw. św. Michała Archanioła istniejący od XIII w. dominuje nad miastem w panoramicznych widokach Bystrzycy Kłodzkiej. Pierwsza wzmianka o kościele pojawia się w 1336 r. i dotyczy przywileju udzielonego przez króla Jana Luksemburskiego – przekazania rycerzom prawa patronatu nad kościołami.

Skomplikowana sylwetka kościoła – od wschodu średniowieczna, od zachodu dwudziestowieczna nawiązuje do renesansu śląskiego i jest wynikiem licznych przebudowań od XIII do XX w. Obecnie kościół halowy, z wieżą od południa, od zachodu dwuszczytowa elewacja frontowa z neorenesansowymi portalami z pocz. XX w. We wnętrzu godne uwagi: rzeźba Matki Boskiej z dzieciątkiem (XV w.), kamienna chrzcielnica (1577 r.), barokowe rzeźby i krata, neogotycki ołtarz i ambona.

 
Miŕdzygˇrze_0120.jpeg

Rezerwat przyrody „Wodospad Wilczki”, Międzygórze

Rezerwat wchodzi w skład Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Wodospad spadający ze skalnego progu o wysokości 21 m jest jednym z największych wśród sudeckich wodospadów. Obszar, na którym się znajduje objęty jest ochroną w rezerwacie przyrody utworzonym w 1958 roku na powierzchni 2,8 ha.

W ramach rewitalizacji infrastruktury techniczno-turystycznej rezerwatu przyrody „Wodospad Wilczki" w Międzygórzu, w latach 2016 – 2018 odnowiono ścieżki piesze, kamienne schody, dwa tarasy widokowe oraz stalowy mostek nad wodospadem, wykonano oświetlenie ścieżek i oświetlenie kotła wodospadu. Przez rezerwat przebiega czerwony szlak turystyczny w kierunku Góry Iglicznej i Ogrodu Bajek.

 
Międzygórze – Zapora na potoku Wilczka.jpeg

Zapora na rzece Wilczka, Międzygórze

Zbiornik przeciwpowodziowy wzniesiony na początku XX wieku (1905-1908), znajduje się na rzece Wilczka w Międzygórzu, poniżej wodospadu i wąwozu. Kamienna zapora ma ponad 29 m wysokości i 108 m długości. Zbiornik może pomieścić prawie 1 milion metrów sześciennych wody, ale podczas intensywnych opadów i powodzi w 1997 roku okazało się to za mało i nadmiar wody przelewał się ponad górną krawędzią zapory.

Poniżej zapory, Wilczka wypływa z masywu Śnieżnika do Rowu Górnej Nysy i przekracza granicę Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Zapora wodna na Wilczce stanowi jedną z wielu atrakcji Międzygórza, służy również jako znakomity punkt widokowy.

Zapora znajduje się przy wjeździe do Międzygórza, około 200 metrów od głównej drogi, przebiega przez nią zielony szlak pieszy w kierunku góry Iglicznej.

 
Międzygórze – Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej.jpeg

Sanktuarium MB Śnieżnej, Zbocze Góry Iglicznej, Międzygórze

Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” znajduje się poniżej szczytu Igliczna, ok. 60 min. czerwonym szlakiem z centrum Międzygórza. Jedno z najliczniej odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów miejsce na Ziemi Kłodzkiej. Kościół, widoczny z odległości wielu kilometrów przez podróżujących w kierunku Międzygórza, zbudowano w kilku etapach w latach 1781 – 1921.

Z góry Iglicznej bierze początek szlak św. Jakuba, który prowadzi przez teren gminy tj. Bystrzycę Kłodzką, Marianówkę, Pławnicę, Zabłocie i Gorzanów. Szlak oznakowany jest żółtą muszlą na niebieskim tle.

Dojście: z Międzygórza szlakiem zielonym, czerwonym i żółtym.
http://mariasniezna.pl/

 
ogródBajek.jpeg

Ogród Bajek, Międzygórze

Ogród Bajek w Międzygórzu położony jest na wysokości 780 m n.p.m., pomiędzy górą Toczek a Igliczną, przy żółtym szlaku, wiodącym z Międzygórza do Marii Śnieżnej. Jego powierzchnia wynosi 0,23 ha. Ogród został założony po I wojnie światowej przez pracownika leśnego Izydora Kriestena, który z dużą wyobraźnią tworzył bajkowe postacie z korzeni drzew, szyszek, kory i umieszczał je koło swego domu. Zasadził tam również wiele drzew i krzewów ozdobnych. Odwiedzający Ogród Bajek mogą nie tylko podziwiać postacie bajkowe Czerwonego Kapturka, Koziołka Matołka, Babę Jagę, Jasia i Małgosię, Królewnę Śnieżkę z krasnalami, Sierotkę Marysię, Smoka Wawelskiego i wiele innych ale również wypoczywać wśród drzew, krzewów i kwiatów.
www.pttkmiedzygorze.ta.pl

Kontakt: tel. 74-813-51-56, 74-813-51-95
Czynne:
X-IV poniedziałek - niedziela 10:00-16:00,
V-VIII 09:30-17:30,
IX 9:30-16:00, soboty i niedziele 9:30-17:30

 
IMG_20180929_170337_1.jpeg

Hala pod Śnieżnikiem i schronisko, Międzygórze

Hala pod Śnieżnikiem to rozległa łąka wysokogórska na wysokości  1075-1250 m n.p.m. Górna jej część położona jest na terenie rezerwatu przyrody Śnieżnik Kłodzki.

W 1806 r. na środku hali pod Śnieżnikiem powstała zagroda pasterska zwana „Szwajcarką”, która funkcjonowała jako farma mleczna, hodowano tam krowy i owce. W drugiej połowie XIX wieku na zlecenie ówczesnej właścicielki tych terenów księżny Marianny Orańskiej wybudowano schronisko, które po przebudowach i remontach stoi do dziś (schronisko „Na Śnieżniku” im. Zbigniewa Fastnachta). Z hali można podziwiać wspaniałe widoki na Czarną Górę, Rów Górnej Nysy, Góry Bystrzyckie i dalsze pasma okalające ziemię kłodzką. Na Hali pod Śnieżnikiem schodzi się kilka długich szlaków pieszych prowadzących z różnych stron masywu. Z tego też powodu schronisko jest znakomitą bazą dla wycieczek dwudniowych.

 
SM_Międzygórze_Kościół_św_Józefa_2016_(13)_ID_592463.jpeg

Kościółek pw. św. Józefa, XIX wieczna drewniana zabudowa pensjonatowa Skałki, ul. Wojska Polskiego, Międzygórze

Międzygórze to wieś i stacja klimatyczna położona na wysokości 570-750 m n.p.m., usytuowana u stóp masywu Śnieżnika w wąskiej dolinie Wilczki i potoku Bogoryi, otoczonej przez szczyty Smrekowca, Iglicznej, Jaworowej i Szerokiej Kopy. Zachowana do dziś architektura nadająca Międzygórzu wiele uroku, stanowiąca o jego niezwykłym charakterze przypomina zabudowę szwajcarskich czy norweskich miejscowości górskich.

Drewniany kościółek św. Józefa w Międzygórzu wzniesiono w centrum wsi w latach 1740–1742. Wchodzimy do niego po schodkach od ul. Wojska Polskiego. Rozbudowany w 1920 r. zachował cechy baroku. Do połowy długości nawy usytuowano balkony, łączące się z chórem organowym. Pośrodku parapetu znajduje się rzeźba św. Franciszka. Pod tęczą przedstawienie św. Rodziny, dzieło Ignacego Klahra. Absyda zakończona jest ołtarzem z ok. 1770 roku o pięknym retabulum w kształcie bukietu liści. Pośrodku umieszczono obraz patrona z Dzieciątkiem. Po lewej, od strony nawy, znajduje się ołtarz boczny pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Jedną z atrakcji Międzygórza są także formacje skalne na których można uprawiać wspinaczkę skałkową, a są to: skała Baszta nad wodospadem, skałki w dolinie Bogoryi, skałka Wilk, Kozie Skały.

 
Długopola-Zdrój – Szpital uzdrowiskowy i kaplica.jpeg

Uzdrowisko, Długopole-Zdrój

Długopole-Zdrój to uzdrowisko położone z dala od miejskiego zgiełku, w zacisznej i malowniczej dolinie o zalesionych zboczach u stóp Gór Bystrzyckich nad Nysą Kłodzką. Występują tu szczawy mineralne, eksploatowane w źródłach: Emilia, Renata i Kazimierz. Leczy się tu choroby układu krążenia, nerwice, stany wyczerpania, niedokrwistość i schorzenia wątroby. Centrum uzdrowiska to spacerowy zespół parkowo-leśny z pięknymi okazami starych i unikalnych w Polsce drzew (sosny, cisy, buki, jawory, lipy, klony), stawem wodnym z altanką, punktami widokowymi i fontanną. W parku znajduje się pijalnia wód, kawiarnia zdrojowa oraz pijalnia w Domu Zdrojowym.

Z centrum miejscowości możemy dojść szlakiem czerwonym do wzniesienia Wronka - 458 m n.p.m., mijając po drodze stację kolejową i tunel kolejowy (przebity w 1875 r.).

 
109.jpeg

Spalona i Masyw Jagodnej, Spalona

Spalona to wieś położona pod przełęczą o tej samej nazwie. Nazwa przełęczy i wsi Spalona wywodzi się najprawdopodobniej z wielkiego pożaru, który w 1473 r. przez sześć tygodni pustoszył lasy Gór Bystrzyckich. Przełęcz jest rozległą łąką z najwyższym szczytem Gór Bystrzyckich - Jagodną (977 m n.p.m.). Spalona jest ważnym węzłem szlaków turystycznych. Z biegnącej przez Przełęcz "autostrady sudeckiej" rozciąga się piękna panorama na okoliczne pasma górskie i położone w dolinach miejscowości. We wsi przy drodze, znajduje się schronisko "Jagodna", wybudowane w 1895 r. w miejscu przydrożnej karczmy.

W pobliżu schroniska znajduje się stok z wyciągiem narciarskim oraz parking i narciarskie trasy biegowe z oświetlonym stadionem. W 2019 roku na szczycie Jagodnej stanie 21 metrowa wieża widokowa z tarasem widokowym. Zboczem góry będzie przebiegać ok. 15 – to kilometrowy odcinek trasy rowerowej typu singletrack.

 
zespółpałacowogorzanów.jpeg

Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Podzamcze 8, Gorzanów

Gorzanów to wieś w której zachowały się najcenniejsze na terenie Kotliny Kłodzkiej obiekty zabytkowe, w skład których wchodzą: kościół, kaplice, zespoły dworskie, zagrody kmiece i kapliczki przydrożne. Najważniejszym zabytkiem jest monumentalny kompleks o charakterze rezydencjonalno-obronnym, utrzymany w stylu renesansu południowoniemieckiego, stanowi jeden z najcenniejszych obiektów tego typu w południowo-zachodniej części Polski.

Znacjonalizowany w 1945 r. przez władze polskie, został opuszczony w l. 60 XX wieku i popadał w ruinę, w wyniku czego w ostatnich latach zawaleniu uległa część dziedzińca południowego. Od 2012 właścicielem kompleksu pałacowo-parkowego jest Fundacja Pałac Gorzanów, która przystąpiła z sukcesem do ratowania parku i budynków. Pałac udostępniony jest do zwiedzania.
palacgorzanow.pl
Kontakt: 601-810-684

 
_DSC4719.jpeg

Kościół pw. św. Anny, Zalesie

Drewniany kościółek wzniesiony prawdopodobnie w 1717 r. (ta data wyryta jest na belce nośnej nawy), konsekrowany w 1718 r. Prawdopodobnie kościół spełniał pierwotnie funkcję kaplicy cmentarnej (cmentarz, na którym powstał, istniał już w 1630 r.). Na stropie, podzielonym na 56 kasetonów, widnieją sceny ze Starego i Nowego Testamentu, nad chórem zaś – motywy roślinne. Drewniany, polichromowany ołtarz pochodzący z 1720 r., przedstawia patronkę kościoła - św. Annę, uczącą czytać swą córkę Marię. Poniżej uwiecznione są jeszcze cztery sceny z życia świętej rodziny, a w zwieńczeniu znajdują się rzeźby Boga Ojca, Chrystusa, Marii oraz także figury aniołów. W świątyni znajdują się również obrazy, przedstawiające kolejne stacje Drogi Krzyżowej, obraz ukazujący św. Jana Napomucena oraz figurki Matki Bożej. Świątynia otwierana jest podczas mszy, w święta i po zgłoszeniu się w budynku mieszkalnym nr 6 mieszczącym się poniżej kościoła.

 
_DSC4812.jpeg

Kościół pw. wniebowzięcia najświętszej Marii Panny, Nowa Bystrzyca

Jest to jeden z nielicznych w Sudetach drewniany kościółek, wzniesiony w 1726 roku jako kościół przedpogrzebowy, na miejscu starszej kaplicy z 1631 roku. Tworzy malowniczą, rozczłonkowaną bryłę, z wydzielonym prezbiterium i kruchtami. Wnętrze obiektu jest bardzo proste i skromne, ale zawiera kilka bardzo cennych przedmiotów. Między innymi są to barokowy ołtarz główny z około 1710 roku, prospekt organowy z XVIII wieku i Droga Krzyżowa z końca XVIII wieku. Pozostałe wyposażenie pochodzi głównie z XIX wieku i w większości nosi cechy sztuki ludowej. Przy kościele znajduje się cmentarz otoczony murem z bramką założony w 1631 roku, a w pobliżu stoi późnobarokowa murowana kapliczka z końca XVIII wieku.

Świątynia otwierana jest podczas mszy, w święta i po zgłoszeniu się w budynku mieszkalnym nr 26 mieszczącym się obok kościoła.

 
365.jpeg

Pasterskie Skały, Idzików

Pasterskie skały to grupa malowniczych skał zbudowanych ze zlepieńców kredowych, ciągnąca się szeregiem wzdłuż grzbietu 591 m, stanowiącego południowo-wschodni kraniec Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy. Wzdłuż ich wschodniego podnóża prowadzi droga do Kamiennej. Skałki wyrastają wśród rzadkiego zagajnika. Związana jest z nimi bardzo popularna legenda o 4 pasterzach i psie, zamienionych w kamienie za sprofanowanie chleba. W rzeczywistości jest 7 skał, 4 duże, 1 średnia, pozostałe to głazy. Skałki mają 6,0 - 10,0 m wysokości, 1,5 - 3,0 m grubości i 8,0 -20,0 m długości. Tworzą najbardziej znane zgrupowanie skalne w tej części Ziemi Kłodzkiej, gdzie można uprawiać wspinaczkę skałkową.

 
Strażnik Wieczności i Droga %22Wieczność%22.jpeg

Strażnik Wieczności, Góry Bystrzyckie - okolice Huty

Kamienna figura przedstawiająca wyprostowanego mężczyznę w kapeluszu znajduje się na drodze zwanej "Wieczność" w Górach Bystrzyckich. Powstała w miejscu, w którym w czasie zamieci zamarzł mieszkaniec jednej z okolicznych wsi (prawdopodobnie w 1872 r. - taką datę wyryto na rzeźbie). Ciągnie się ok. 6 km, zaś różnica wzniesień nie przekracza 100 m. Zaczyna się niedaleko Zielonej Drogi na wysokości ok. 760 m - odchodzi od wschodniego "wariantu" Drogi Zbłąkanych Wędrowców. Następnie prowadzi cały czas prosto w kierunku wsi Huta. Na całej długości droga prowadzi przez las świerkowy i mimo, że droga jest prosta, z jej początku nie widać końca. Dlatego wędruje się nią jak do wieczności... Wieczność jest jedną z najstarszych dróg leśnych w Górach Bystrzyckich.

 
Fort Wilhelma - ruiny.jpeg

Fort Wilhelma, Góry Bystrzyckie - okolice Huty

Fort Wilhelma został wzniesiony z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma II od którego wziął nazwę. Powstał w 1790 r. w ramach prac fortyfikacyjnych mających zabezpieczyć granicę pruskiego Śląska przed spodziewaną wojną z Austrią. Stanowił ogniwo w całym systemie fortyfikacyjnym. Pozostałości dawnej fortyfikacji wznoszą się na wysokości ok. 800 m pomiędzy Wójtowską Równią na zachodzie, a Baryczową na wschodzie. Cały teren zarośnięty jest lasem świerkowym, co powoduje, że resztki fortu są praktycznie niewidoczne.

 
velkaDestna.jpeg

Wielka Desztna, Czechy - Góry Orlickie

Najwyższy szczyt Sudetów Środkowych, w środkowo-wschodniej części Gór Orlickich w Czechach. W przeszłości Wielka Desztna nazywana była Siedmiogrodzką Górą. Szczyt znajduje się około 3,6 km na południe od polskiej miejscowości Zieleniec, będącej formalnie częścią Dusznik-Zdroju, na zachód od doliny Dzikiej Orlicy. Jest to szczyt o obszernym kopulastym wierzchołku i stromych zboczach. Na szczycie częściowo porośniętym młodym lasem znajdowała się wieża triangulacyjna, niżej bufet i wiata turystyczna. Szczyt był w przeszłości dobrym punktem widokowym, z którego rozciągała się pełna panorama na okoliczne szczyty i doliny Gór Orlickich i Bystrzyckich.

 
RozhlednaAnensky.jpeg

Wieża widokowa Anna, Czechy - Bartošovice v Orlických horách

Drewniana wieża widokowa stojąca na Anenskim szczycie w Górach Orlickich ma wysokość 17 m. Jest wykonana z drzewa modrzewiowego rosnącego w regionie Rychnov nad Kněžnou, natomiast platformy odpoczynkowe są wykonane z drzewa dębowego.

 
Kaplica Kunštát 1037 m.jpeg

Kaplica Kunštát , Czechy - Orlické Záhoří

Barokowa kaplica nieopodal miejscowości Kunštát, w kraju południowomorawskim znajdująca się na szlaku Aloisa Jiraska. Zbudowana w 1760 roku na planie koła. Po II wojnie światowej została zdewastowana. Odrestaurowana w latach 60. XX wieku. Następnie konserwowana w 2000 i 2005 roku.

 
2014_Schronisko_Masarykova_Chata.jpeg

Masarykova chata, Czechy - Deštné v Orlických horách

Schronisko zostało zbudowane przez Klub Czechosłowackich Turystów z Hradca Králové w latach 1924–25[1]. Uroczystego otwarcia schroniska z nadaniem nazwy dokonano 27 września 1925 roku. Uczczono w ten sposób 75 urodziny pierwszego prezydenta Czechosłowacji T. G. Masaryka. Dziesięć lat później 8 września 1935 roku odsłonięto przed schroniskiem popiersie prezydenta Masaryka. Wnętrza budynku są stylowe[1]. Największą atrakcją schroniska jest duża sala jadalna ze stojącym pośrodku drewnianym słupem z dwoma reliefami. Jeden z nich przedstawia literę "G" i czeskiego lwa, symbolizującego herb Hradca Kralove. Na jednej ze ścian wisi po sufitem rzeźba ducha Gór Orlickich Rampušáka z 1941 roku. Przeciwległy zakątek sali jadalnej zdobi ogromny portret prezydenta Masaryka.

 
ZemskaBrana.jpeg

Zemská brána, Czechy - Klášterec nad Orlicí

Przełomowy odcinek doliny Dzikiej Orlicy, pomiędzy niskimi tu wzniesieniami Gór Orlickich, stanowiący rezerwat przyrody. Właściwa Zemska brana (Ziemska Brama) to potężna, gnejsowa skała stercząca znad usłanego głazami nurtu Dzikiej Orlicy przy kamiennym moście z początku XX wieku (niedawno gruntownie odnowiony). Przełomem Dzikiej Orlicy prowadzi stąd niebieski szlak turystyczny, który okrąża skały Zemskiej brany i przekracza rzekę Paszeracką ławką (Kładką Przemytników) przy Paszerackiej skale. Nazwy są świadectwem popularnego na ziemi kłodzkiej po wojnach śląskich procederu szmuglerskiego przez zieloną, austriacko-pruską granicę.

 
 

Pašerácká lávka

se nachází v údolí Divoké Orlice a dnešní její podoba pochází z roku 2002, kdy byla obnovena po ničivé povodni. Je jednou ze zastávek naučné stezky (3 km dlouhá naučná stezka s 22 zastaveními, při kterých se seznámíte s místní historií i přírodními zajímavostmi) v přírodní rezervaci Zemská Brána. Nejlépe se k ní dostanete po modré turistické značce od Zemské brány, nebo po červené Jiráskovou cestou. Lávka byla původně postavena pro potřebu svážení dřeva z panských lesů, v nočních hodinách však byla využívána i k pašování různého zboží.

 
zobrobr.jpeg

Warsztaty pracy chronionej Kopeček, Czechy - Bartošovice v Orlických horách

Warsztaty pracy chronionej ceramiczne, tkalnicze i koszykarskie. Możliwość zakupu produktów z warsztatatów, wycieczki, pokazy rzemiosł – obróbka wełny, produkcja odlewanej ceramiki, obróbka na kole, wyplatanie z wikliny i rogożyny.

 
neratov2134.jpeg

Kościół Rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Marii Panny, Czechy - Neratov v Orlických

Kościół został wzniesiony w latach 1723 – 33 prawdopodobnie według planów G.B. Alliprandiego. Ciekawostką jest jego umieszczenie w kierunku północno-południowym. Cios, po którym kościół dopiero się otrząsa zadała strzałem z pancerfausta 10 maja 1945 roku Armia Czerwona. W jego wyniku powstał pożar, który zniszczył dach. Kościół jest rekonstruowany od 1990 roku.

 
Orlické Záhoří - Kostel sv. Jana Křtitele 2.jpeg

Kościół Św. Jana Chrzciciela, Czechy - Orlické Záhoří

Późnobarokowy kościół pochodzący z lat 1754-1763 jest budowlą jednonawową na planie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i prostokątnym prezbiterium, do którego przylega wielokątna wieża kryta gontem, z kolei na od strony zachodniej znajduje się kruchta.

W tym miejscu stała również niezwykle interesująca późnogotycka Kalwaria (około roku 1500), obecnie znajduje się w kościele św. Krzyża w Kláštercu nad Orlicą.

Wyposażenie kościoła jest w przeważającej części barokowe i klasycystyczne z okresu około 1770 roku: główny obraz ołtarza jest niesiony przez dwa anioły, po bokach stoją posągi (z prawej strony) św. Jana Nepomucena, Zygmunta, Wacława i Wojciecha, nad tabernakulum widnieje niewielki posąg Madonny, ołtarze boczne Marii Panny i Najświętszego Serca Jezusowego są pseudo romańskie. Ołtarz barokowy przedstawiający św. Jana Nepomucena datuje się na okres 1 poł. XVIII wieku.

 
Twierdza Muzeów Hanička.jpeg

Twierdza artyleryjska Hanička, Czechy - Rokytnice v Orlických horách

To dziewczęce imię twierdza zawdzięcza osadzie znajdującej się w pobliżu. Warownia składała się z sześciu obiektów bojowych połączonych setkami metrów korytarzy i sal podziemnych. Rozległe sale mogły pomieścić dużą ilość zapasów, co umożliwiłoby załodze walkę w przypadku oblężenia trwającego przez kilka miesięcy. Od strony budowlanej Hanička ukończona została w 1938 roku, niemniej jednak brakło tutaj większości wyposażenia wewnętrznego. W 1938 roku została ona bez walki przekazana przedstawicielom Wermachtu. Niemiecka armia następnie wykorzystywała twierdzę do celów prób odporności naszych obiektów i skuteczności niemieckich pocisków artyleryjskich. Odstrzał dzwonów przez przedsiębiorstwo państwowe Kovošrot po wojnie uszkodził jednak twierdzę bardziej, niż Niemcy za całe 6 lat okupacji. W 1975 roku Hanička zajęta została przez ówczesne Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych a w jej podziemiach zaczął powstawać nowoczesny schron na miarę XX wieku pod kryptonimem Kahan. Podziemia zostały zmodyfikowane i wyposażone w nowoczesne technologie, które miały zapewnić przetrwanie kilku wybranym. Aczkolwiek przebudowa strawiła setki milionów koron podatników, nie została nigdy zakończona.

 
Expozice_Sypka_03.jpeg

Sýpka, Czechy - Rokytnice v Orlických horách

Interaktywne muzeum przyrody i rzemiosła w Orlických horách, które powstało w dawnym budynku spichlerza.

 
DSC_0045.jpeg

Muzeum Archeologiczne VILLA NOVA Uhřínov pod Deštnou

Muzeum Archeologiczne znajduje się w malowniczej okolicy Gór Orlickich przy drodze między Rychnovem nad Kněžnou i Deštným w Górach Orlickich. Muzeum prezentuje średniowieczną wioskę kolonizatorów z XIII-XIV wieku.
 http://www.villanova.cz/