Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Baszta Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. S. Okrzei, punkt widokowy

Z początku XIV w., element miejskiej fortyfikacji, przylegała do rozebranej w 1843 r. Bramy Kłodzkiej - głównego wjazdu do miasta. Kamienna z ostrosłupowym hełmem z 1568 r. z otworami strzelniczymi w górnej części. Przed zasypaniem fosy obie części ul. Kłodzkiej łączył drewniany most rozebrany w 1855 r. Gruntowna rewitalizacja Baszty Kłodzkiej została przeprowadzona w latach 2016-2017.

Kontakt: tel. 74-811-76-76 (Informacja Turystyczna), 726-740-313 (obsługa baszt)

Czynna:

  • V – IX: poniedziałek – sobota 10:00-16:45
  • X – IV: poniedziałek – sobota 10:00-15:45

Baszta-Klodzka.jpeg