Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Kościół św. Jana Chrzciciela - Orlické Záhoří

Kościół św. Jana Chrzciciela

Późnobarokowy kościół pochodzący z lat 1754-1763 jest budowlą jednonawową na planie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami i prostokątnym prezbiterium, do którego przylega wielokątna wieża kryta gontem, z kolei na od strony zachodniej znajduje się kruchta.

W tym miejscu stała również niezwykle interesująca późnogotycka Kalwaria (około roku 1500), obecnie znajduje się w kościele św. Krzyża w Kláštercu nad Orlicą.

Wyposażenie kościoła jest w przeważającej części barokowe i klasycystyczne z okresu około 1770 roku: główny obraz ołtarza jest niesiony przez dwa anioły, po bokach stoją posągi (z prawej strony) św. Jana Nepomucena, Zygmunta, Wacława i Wojciecha, nad tabernakulum widnieje niewielki posąg Madonny, ołtarze boczne Marii Panny i Najświętszego Serca Jezusowego są pseudo romańskie. Ołtarz barokowy przedstawiający św. Jana Nepomucena datuje się na okres 1 poł. XVIII wieku.

www.orlickezahori.eu