Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Bystrzyca Kłodzka - miejska trasa turystyczna

time.png

1 dzień

square.png

5 h

road.png

1 km

Trasa turystyczna rozpoczyna się przy Bramie Rycerskiej i prowadzi poprzez Mały Rynek, ul. Okrzei do Placu Wolności, wokół którego z wyjątkiem dwóch budynków wzniesionych współcześnie, całą zabudowę stanowią zabytkowe kamienice pochodzące głównie z XVIII w. Z Placu Wolności trasa wiedzie do Bramy Wodnej, przy ulicy Podmiejskiej, dalej ul. Przyjaciół, wzdłuż murów obronnych, prowadzi do Pl. M. Curie - Skłodowskiej, na którym króluje kościół pw. św. Michała Archanioła z zabudowaniami parafialnymi.

Do tego niezwykłego kościoła można również dojść ul. Kościelną. Dalej trasa biegnie wzdłuż murów obronnych przy ul. Wojska Polskiego i ul. Międzyleśnej by dojść do punktu wyjścia tj.: Bramy Rycerskiej i Muzeum Filumenistycznego. Trasa ma odgałęzienie prowadzące dalej do obiektów zabytkowych poza murami miejskimi tj. dawny szpital dla ubogich z kościołem św. J. Nepomucena, pomnik św. J. Nepomucena na placu Szpitalnym przy moście. Dalej trasa przeradza się w szlak spacerowy, ul. Kolejową, która wprowadza na tereny rekreacyjne po drugiej stronie rzeki Nysy Kłodzkiej. Idąc oznakowaną trasą spacerową dotrzeć można do kaplicy św. Floriana, punktów widokowych na panoramę miasta oraz kąpieliska, założonego tu już w XIX w. Obiekty zlokalizowane na trasie oznakowane są tablicami, które zawierają krótkie opisy zabytków w czterech wersjach językowych (polski, czeski, angielski, niemiecki).

Uzupełnieniem Miejskiej Trasy Turystycznej są foldery i mapka z trasą do zwiedzania dostępne w Centrum Informacji Turystycznej na Placu Wolności 17 w Bystrzycy Kłodzkiej i na stronie  www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl