Projekt pn. „Historyczne wieże Pogranicza Kłodzkiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Skontaktuj się z nami

Centrum Informacji Turystycznej

Mały Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

kontakt e-mail:

turystyka@bystrzycaklodzka.pl
it-bystrzycaklodzka@wp.pl

kontakt telefoniczny:

(+48) 74 811 37 31
(+48) 74 811 37 07

Strona Bystrzycy Kłodzkiej
 

3